Internet Scrabble Club

Internet Scrabble Club Registratie

Forgot your password?

Kies een "handle" of gebruikersnaam uit die je zal gebruiken om in te loggen op de Internet Scrabble Club server. Je handle kan letters en cijfers bevatten en mag niet langer dan 10 posities zijn. Kies een goede handle uit, aangezien je deze niet meer kunt veranderen en het moeilijk is een nieuwe account aan te maken.

Kies je I.S.C. handle : 

Kies een password(en noteer het!)
Email


Besef goed dat je door in te loggen een Private Scrabble Club betreedt. Leden worden geacht zichzelf goed te gedragen door altijd de rechten van anderen te respecteren.
NOTE: Het is niet de bedoeling om met deze regels het gedrag te definieren.Echter, de volgende zaken worden gezien als ongewenst gedrag en misbruik van het systeem:

1. Een handle kiezen dieschuttingtaal bevat, woorden/cijfers/ of sexueel getinte mededelingen met het oogmerk daarmee anderen te kwetsen en is ten strikste verboden.

2. Beledigende taal of verbaal misbruik bij het gebruik van gossip, tells, messages of finger notes.

3. Iemand overspoelen met lmatch, abort, adjourn requests, tells, messages, geluiden of afbeeldingen.

4. Het trachten te spelen of communiceren met iemand die in je noplay lijst staat of waarbij jij op de noplay lijst staat.

5. Ieder actie die jouw ranking of die van een ander kunstmatig beinvloed.

6. Het helpen van een andere speler terwijl je het spel observeert, zelfs als dat een spel tegen een computer is.

7. Het gebruik van een computerprogramma of aan anagram programma om je spel te verbeteren (tijdens het spel). Als je vermoedt dat een tegenspeler dit doet, rapporteer dit dan, maar begin geen scheldpartij.

8. Opzettelijk de verbinding verbrekenterwijl je op verlies staat in de partij, het weigeren om een gestaakte partij af te spelen of het herhaaldelijk opgeven of stoppen van je partijen.

NOTE: Er is geen vastgestlede regel met betrekking tot het gebruik van een woordenboek tijdens een partij. Toch beschouwen sommige spelers dit als niet ethisch. De ISC Staat het gebruik van het check commando tijdens het spel niet toe, maar lijsten met 2, 3, en 4 letter woorden zijn online beschikbaar.